De bescherming van de Noordpool

noordpool

De bescherming van de Noordpool

noordpoolDe Noordpool is vanwege zijn ligging een belangrijk gebied om de natuur op aarde te monitoren. De meeste effecten zijn door lucht- en waterstromingen het eerst in het Noordpoolgebied waarneembaar en milieuorganisaties als WNF en Greenpeace besteden dan ook veel aandacht aan de ontwikkelingen in het gebied.

De huidige status

Op de Noordpool is op dit moment al duidelijk waarneembaar dat de aarde steeds vervuilder wordt. De dieren die op de Noordpool leven hebben steeds meer menselijke afvalstoffen in hun lichaam en het ijs smelt door temperatuurstijgingen langzaam weg waardoor het leefgebied van veel dieren steeds kleiner wordt.

De nabije toekomst

In de komende periode zal de situatie ondanks de inzet van milieuorganisaties niet verbeteren. Er worden steeds meer plannen gemaakt om te beginnen met het boren naar olie in het Noordpoolgebied en daarnaast is er steeds meer visserij actief in en rond het gebied. De gevolgen van zowel olieboringen als vissen kunnen voor de lokale natuur enorm zijn en een verdere aantasting lijkt in de nabije toekomst haast onontkoombaar.

De verre toekomst

Er zullen op de lange termijn vele zaken moeten veranderen als we de huidige natuur in het Noordpoolgebied in stand willen houden. Natuurorganisaties proberen daarom om te protesteren tegen het toestaan van boren naar olie in het gebied en daarnaast proberen de organisaties af te dwingen dat het beschermde gebied waar de mens geen schade mag aanrichten toeneemt in omvang. Daarnaast wordt ook geprobeerd om meer awareness te kweken en vervuiling door giftige stoffen tegen te gaan.

sitestat