Europese natuurbeschermingsregels zijn in gevaar

lepelaar

Europese natuurbeschermingsregels zijn in gevaar

lepelaar

De succesvolle Europese wetgeving voor de bescherming van de belangrijkste natuurgebieden en diersoorten (de Habitat- en Vogelrichtlijn) dreigt op de schop te gaan. Dat komt door een herziening van deze richtlijnen door de Europese Commissie in het kader van het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT). Brussel overweegt om de regels af te zwakken. Maar willen wij dat wel?  

De natuurwinst van de afgelopen decennia dreigt door een herziening van de regels verloren te gaan. De natuurrichtlijnen zijn de belangrijkste juridische basisregels voor het herstel en het behoud van de natuur in Nederland en de hele Europese Unie. De huidige regels zijn uiterst effectief gebleken. De richtlijnen zorgen ervoor dat de meest belangrijke Europese natuurgebieden, de Natura 2000 gebieden, een hoge juridische bescherming krijgen. Dit bestaat uit circa zevenentwintigduizend natuurgebieden en beslaat meer dan vier procent van de zeeën en circa achttien procent van het landoppervlak van de Europese Unie. Door de bescherming van deze gebieden zijn een aantal van Europa’s meest bedreigde soorten inmiddels hersteld. Het gaat om meer dan veertienhonderd bedreigde of zeldzame platen- en diersoorten, waaronder de wolf en de otter.

Belangrijk voor 160 Nederlandse gebieden

De Vogelrichtlijn uit 1979 beschermen alle in het wild levende vogels, hun nesten en eieren. De uit 1992 daterende Habitatrichtlijn zorgt voor het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefruimten. De Europese natuurregels beschermen niet alleen onze natuurschatten, maar bevorderen ook een duurzaam gebruik. Het is geen ver van ons bed show, want in Nederland zijn ongeveer honderdzestig gebieden, variërend van de Zeeuwse Delta tot de Waddenzee en alles wat daartussen zit, die beschermd worden door de Vogel- en Habitatrichtlijn. Zo hebben de Nederlandse wadden profijt van de wetgeving. De wadden, slikken en duinen worden beschermd tegen negatieve invloeden van buitenaf. Bijzondere dieren zoals de grote stern, de lepelaar en de grijze zeehond worden door de regels beschermd. Ook gaat het stukken beter met de populatie zeearenden en kraanvogels. Natuur is ook belangrijk voor de gezondheid van mensen en een duurzame en sterke economie hangt mede af van de natuur.

Laat je mening over de Vogel- en Habitatrichtlijnen horen

De evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen is in januari 2015 begonnen en duurt ongeveer één jaar. De Europese Commissie wil van burgers horen waarom zij de bescherming van de natuur belangrijk vinden en waarom Europese natuurwetten van cruciaal belang zijn. Door de online enquête in te vullen help je mee om de natuur te beschermen en te behouden. Het is van een groot belang dat de burgers uit alle achtentwintig landen van de Europese Unie hun stem laten horen en dat de huidige natuurregels blijven bestaan.

Reageer en vul de vragenlijst in. Laat de Europese Commissie weten hoe jij over het natuurbehoud denkt! Experts hebben meegedacht en de antwoorden op de vragenlijst voorbereid, zodat het je nauwelijks tijd kost. Natuurlijk kun je ook in je eigen woorden de vragen beantwoorden. Laat jouw stem voor het behoud van de Europese natuur niet verloren gaan! Deze internationale actie wordt in Nederland gecoördineerd door: Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.