Nederland blijft achter op het gebied van duurzame energie

nederland duurzaamheid 1

Nederland blijft achter op het gebied van duurzame energie

nederland duurzaamheid

Het gaat goed met de opwekking van duurzame energie in Europa. Het blijkt namelijk dat van alle gebruikte energie in de lidstaten van de EU een kleine 15% op een duurzame manier wordt opgewekt. Daarmee ligt de Europese Unie mooi op schema wat betreft het bereiken van de doelstelling om in 2020 20% van de energiebehoefte op een duurzame manier op te wekken.

De nu gehaalde 14,9% is echter een gemiddelde van alle EU-lidstaten. Wie inzoomt op de individuele landen, zal namelijk zien dat er grote onderlinge verschillen zijn. Nederland scoort een dikke onvoldoende staat onderaan op deze ranglijst.

Nederland verbruikt slechts 4,5% duurzame energie

Van alle elektriciteit die in Nederland in 2013 werd verbruikt, was slechts 4,5% afkomstig uit duurzame bronnen. Hiermee is ons land samen met Groot-Brittannië, Frankrijk en Malta één van de hekkensluiters op de duurzame energie-lijst van de Europese Unie. Er moet in Nederland dan ook nog hard gewerkt worden om in 2020 het eigen doel van 14% aan energie uit hernieuwbare bronnen te kunnen halen. Een percentage dat sowieso al lager ligt dan de 20% van het Europese gemiddelde. Wel is Nederland druk bezig om dit percentage te behalen, zo is Nederland begonnen aan de bouw van het Gemini Windpark. Dit moet een van de grootste windparken ter wereld worden en duurzame energie bieden voor 1.540.000 mensen in Nederland. In 2017 moet het windpark volledig af zijn.

duurzaamheidslijst eu

Meer positieve effecten duurzame energie

Bij het vaststellen van de Europese doelen in 2010 was het niet meer dan logisch dan dat er aandacht werd besteed aan het verhogen van het gebruik van duurzame energiebronnen. Zo wordt groene energie gezien als één van de manieren om de Europese economie weer op de rails te krijgen. Door innovaties en investeringen op dit gebied wordt er meer werkgelegenheid gecreëerd, waardoor met duurzame energie niet alleen het milieu, maar ook de economie geholpen wordt.

“Duurzame energie is snel een van Europa’s succesverhalen aan het worden.” – Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap (EMA)

Ook draagt de groei van duurzame energie bij aan het terugdringen van de broeikasgassen in Europa. Zonder de doelstellingen voor 2020 zouden er in 2012 7% meer broeikasgassen uitgestoten zijn dan dat nu het geval was.

Ondanks succesverhalen toch nog reden tot zorg

De EU-lidstaten hebben zelf hun streefpercentage mogen vastleggen. Zo is het landelijke doel van Nederland om in 2020 14% duurzame energie te gebruiken, maar heeft Zweden zich het doel van 49% gesteld – een percentage dat het land overigens nu al gehaald heeft. Hierdoor is Zweden samen met Estland en Bulgarije één van de drie landen die hun streven voor 2020 nu al gehaald heeft.

Ondanks de goede score van deze landen, is de Europese Commissie er nog niet gerust op dat ook de rest van de lidstaten hun doelen in 2020 gaan halen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het gezamenlijke Europese doel. De Europese Commissie denkt dat het huidige beleid niet zal volstaan om daadwerkelijk voldoende groene energie op te wekken in 2020 en spoort de landen dan ook aan om hun inspanningen te verdubbelen.