Veel Nederlandse natuurgebieden voldoen niet aan eisen EU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veel Nederlandse natuurgebieden voldoen niet aan eisen EU

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUit een onderzoek van het onderzoeksbureau Alterra blijkt dat 2 op de 3 Nederlandse natuurgebieden niet aan de eisen van de Europese Unie voldoet. De grond in die gebieden heeft namelijk te maken met verzuring, vermesting, versnippering of verdroging waardoor de kwaliteit te laag ligt.

Veehouderij en lage grondwaterstand

De oorzaken van de problemen zijn vooral de veehouderij en een lage grondwaterstand. Door de lage grondwaterstand hebben enkele plantsoorten moeite om voldoende water te verzamelen, terwijl de veehouderij zorgt voor een verhoogd stikstofniveau waardoor bepaalde plantsoorten te hard groeien en andere planten verdringen.

Duurzaamheid

Agrarische bedrijven zouden volgens Alterra duurzamer te werk moeten gaan en moeten proberen de hoeveelheid stikstof te verlagen. Dit is tegenwoordig mogelijk met speciale apparatuur die in de stallen van het vee kan worden geplaatst. Daarnaast zou ook het verbinden van natuurgebieden ervoor kunnen zorgen dat dieren eenvoudiger uit een problematisch gebied kunnen vertrekken en een betere leefomgeving kunnen opzoeken.