Verzekeringsmaatschappijen denken te weinig aan dieren

dierenwelzijn

Verzekeringsmaatschappijen denken te weinig aan dieren

dierenwelzijnDe Eerlijke Verzekeringswijzer heeft de afgelopen week de resultaten van een eerste onderzoek naar verzekeringsmaatschappijen gepubliceerd. Er werd onder andere gekeken naar de bijdrage die de investeringen van verzekeraars hebben gedaan op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn en helaas is het vooral met dat laatste zeer slecht gesteld.

Dierenwelzijn niet belangrijk

Uit de cijfers van de verzekeraars blijkt dat zij het welzijn van dieren niet belangrijk vinden. Slechts een verzekeraar (ASR) weet een voldoende te scoren op het gebied van dierenwelzijn en alle andere maatschappijen hebben dus een onvoldoende gekregen. Zelfs ASR weet met een 6 echter maar nipt een voldoende te scoren en voor hen lijkt dierenwelzijn dus niet erg belangrijk.

Goed initiatief

De resultaten op het gebied van dierenwelzijn zijn enigszins te verklaren door het feit dat verzekeringsmaatschappijen niet eerder werden gecontroleerd op investeringen in duurzaamheid. Het ligt dan ook voor de hand, dat wanneer de huidige resultaten het publiek bereiken, verzekeringsmaatschappijen duurzamer zullen investeren en meer aandacht geven aan dierenwelzijn. Het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer is dan ook zeer zeker een goed initiatief.

Informatie

Wie meer informatie wil over het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer en het beleid van de verzekeringsmaatschappijen kan daarvoor terecht op de website van het initiatief. Verzekeraars kunnen eenvoudig worden vergelijken en de resultaten kunnen duidelijk per thema en sector worden weergegeven.